STRONA GŁÓWNA
 INFORMACJE O GCI
 GCI W WIELKOPOLSKIM
 REGULAMIN GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI
 WAŻNE ADRESY
 AKTUALNOŚCI
 DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO REJESTRACJI
 ZAKŁADAM WŁASNA FIRMĘ
 GALERIA ZDJĘĆ
 KONTAKT
 • INFORMACJE O GCI
  Gminne Centrum Informacji
  w Gołuchowie

  Jest jednostką budżetową Urzędu Gminy w Gołuchowie . Powstało staraniem władz gminnych przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

  Gminne Centrum Informacji w Gołuchowie świadczy usługi od 01.10.2005 r. przez 6 dni w tygodniu.

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W GCI można skorzystać z:
  - usług biurowych,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo- informacyjnej,
  - skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów graficznych,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Gołuchów, powiatu Pleszewskiego, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,
  5. Programach bilateralnych,
  6. Programach Wspólnotowych,
  7. Ułatwieniach podatkowych,
  8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  10. Prawie Pracy UE,
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  13. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa wielkopolskiego,
  14. Legalnej pracy w państwach UE,
  15. Przyszłości Polski w UE


  W dniu 14.07.2006r Gminne Centrum Informacji w Gołuchowie zostało skontrolowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Sprawdzano wykorzystanie środków przekazanych na dofinansowanie projektu na stworzenie i rozwój GCI w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza praca". Na możliwych 70 punktów gołuchowskie centrum dostało 66. Skontrolowano m.in. ocenę warunków lokalowych GCI, przygotowanie pracowników, wyposażenie, zainteresowanie wśród klientów oraz jakość materiałów informacyjnych i dostęp do internetu.

  GCI pomaga głównie osobom bezrobotnym. Pracownicy wyszukują ofert  pracy oraz udzielają rad przy pisaniu podań i życiorysów. Dzięki współpracy z przedsiębiorstwami centrum w swojej bazie danych gromadzi oferty pracy. Prowadzi również nabór na szkolenia dla osób bezrobotnych jak i rolników